>Waarom het herstel van de Republiek Nederland?

>

Toen Nederland nog een Republiek was waren de burgerlijke zaken goed geregeld in de toenmalige Grondwet, iets wat tijdens 200 jaar Oranje regime nog steeds niet goed is geregeld. VVD-ster Jeanine Hennis wil dat stadhuismedewerkers geen hoofddoekjes meer of andere religieuze symbolen dragen tijdens hun werkdagen.
Hier zijn de artikelen 19 tot en met 23 van de Bataafse Grondwet uit 1798:
19. Elk burger heeft vryheid, om god te dienen naar de overtuiging van zyn hart. De maatschappy verleent ten dezen opzigte aan allen gelyke zekerheid en bescherming, mids de openbaare orde door de wet gevestigd, door hunnen uiterlyken eerdienst nimmer gestoord worde.
20. Geene burgerlyke voordeelen of nadeelen zyn aan de belydenis van eenig kerklyk leerstelsel gehegt.
21. Elk kerkgenootschap zorgt voor het onderhoud van zynen eerdienst, deszelfs bedienaaren en gestigten.
22. De gemeenschaplyke godsdienstoefening word verrigt binnen de daartoe bestemde gebouwen en wel met ontsloten deuren.
23. Niemand zal met eenig ordeskleed of teeken of van een kerklyk genootschap buiten zyn kerkgebouw verschynen.

U ziet het zelf, een Grondwet die prima werkte totdat Napoleon Bonaparte zijn broer Lodewijk Napoleon Bonaparte installeerde als de eerste Koning van Nederland en daarmee was het lot van de Bataafse Republiek bezegeld en zie hier de geschiedsvervalsing van dit Oranje regime in werking. Na de val van Keizer Napoleon is het herstel van de Republiek Nederland door de Engelse Kroon tegen gehouden en installeerde de Engelsen in 1813 met behulp van een kleine legermacht Willem I als vorst van Nederland. Totaal ondemocratisch de macht verkregen dus dit Koningshuis Oranje en nota bene met een vreemde legermacht, om de weerstand van het Nederlandse volk tegen een opgedrongen Koning te kunnen intimideren en desnoods met geweld te onderdrukken. Enfin, het gezever van de politieke Oranjeclownen over de aanpak van religieuze burgerlijke zaken is totaal overbodig want iets wat werkte in de Bataafse Republiek werkt nu ook nog, het enige wat we slechts hoeven te doen is het herstel van de Republiek Nederland en de Grondwet van toen aan te passen aan de tijd van nu!
“Eendracht maakt macht” doorzie de media leugens van het Oranje regime en word ook Republikein! Want zelfs voormalig Koningin Juliana heeft eens gezegd: “ALS IK GEEN KONINGIN WAS, ZOU IK REPUBLIKEINS ZIJN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: